USD/CNH
--
--
USD/JPY
--
--
AUD/JPY
--
--
CAD/JPY
--
--
EUR/USD
--
--
  Đã thu thập
  0123456789
  0123456789
  0123456789
  0123456789
  0123456789
  broker
  Đã hợp tác với
  0123456789
  0123456789
  ủy ban giám sát
  FXCM

  Có giám sát quản lý

  FXCM
  Điểm
  9.32
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  Rakuten Securities Australia

  Có giám sát quản lý

  Rakuten Securities Australia
  Điểm
  9.00
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro trung bình
  XM

  Có giám sát quản lý

  XM
  Điểm
  9.00
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  IC Markets

  Có giám sát quản lý

  IC Markets
  4
  Điểm
  8.89
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  TMGM

  Có giám sát quản lý

  TMGM
  5
  Điểm
  8.81
  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  GO MARKETS

  Có giám sát quản lý

  GO MARKETS
  6
  Điểm
  8.71
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  easyMarkets

  Có giám sát quản lý

  easyMarkets
  7
  Điểm
  8.56
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực
  FP Markets

  Có giám sát quản lý

  FP Markets
  8
  Điểm
  8.48
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  Wing Fung

  Có giám sát quản lý

  Wing Fung
  9
  Điểm
  8.45
  15-20 năm | Đăng ký tại Hong Kong | Giấy phép loại AA | MT4/5 chính thức | Chỉ hoạt động tại thị trường Trung Quốc | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình
  VT Markets

  Có giám sát quản lý

  VT Markets
  10
  Điểm
  8.29
  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực
  FOREX.com

  Có giám sát quản lý

  FOREX.com
  11
  Điểm
  8.28
  Trên 20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao | Giám sát quản lý từ xa
  FXCM

  Có giám sát quản lý

  FXCM
  Điểm
  9.32
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  XM

  Có giám sát quản lý

  XM
  Điểm
  9.00
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  IC Markets

  Có giám sát quản lý

  IC Markets
  Điểm
  8.89
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  TMGM

  Có giám sát quản lý

  TMGM
  4
  Điểm
  8.81
  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  GO MARKETS

  Có giám sát quản lý

  GO MARKETS
  5
  Điểm
  8.71
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  FP Markets

  Có giám sát quản lý

  FP Markets
  6
  Điểm
  8.48
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  Forex4you

  Giám sát quản lý từ xa

  Forex4you
  7
  Điểm
  8.24
  15-20 năm | Đăng ký tại Quần đảo Virgin | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức
  Exness

  Có giám sát quản lý

  Exness
  8
  Điểm
  8.15
  5-10 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  Decode Global

  Có giám sát quản lý

  Decode Global
  9
  Điểm
  8.12
  2-5 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  WELTRADE

  Có giám sát quản lý

  WELTRADE
  10
  Điểm
  7.90
  15-20 năm | Đăng ký tại Belarus | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  ZFX

  Có giám sát quản lý

  ZFX
  11
  Điểm
  7.66
  2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức
  FVP Trade

  Sàn giao dịch hoạt động trái phép

  FVP Trade
  Điểm
  1.80
  Sàn giao dịch hoạt động trái phép | 2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Giấy phép thanh toán | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Hoa KỳGiấy phép dịch vụ tài chính phổ thông Chưa được cấp phép | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  FVP Trade

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  FVP Trade
  Điểm
  1.03
  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro cao
  Exness

  Có giám sát quản lý

  Exness
  Điểm
  8.15
  5-10 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  FXCM

  Có giám sát quản lý

  FXCM
  4
  Điểm
  9.32
  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  IC Markets

  Có giám sát quản lý

  IC Markets
  5
  Điểm
  8.89
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
  Zenfinex

  Có giám sát quản lý

  Zenfinex
  6
  Điểm
  7.11
  2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  XM

  Có giám sát quản lý

  XM
  7
  Điểm
  9.00
  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế
  TRADESKA

  Đăng ký phổ thông

  TRADESKA
  8
  Điểm
  6.17
  Trong vòng 1 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ
  Forex4you

  Giám sát quản lý từ xa

  Forex4you
  9
  Điểm
  8.24
  15-20 năm | Đăng ký tại Quần đảo Virgin | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức
  LiteForex

  Có giám sát quản lý

  LiteForex
  10
  Điểm
  5.62
  10-15 năm | Đăng ký tại Síp | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế | Nguy cơ rủi ro cao
  VT Markets

  Có giám sát quản lý

  VT Markets
  11
  Điểm
  8.29
  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực
  FVP Trade

  Sàn giao dịch hoạt động trái phép

  FVP Trade
  Điểm
  1.80
  Sàn giao dịch hoạt động trái phép | 2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Giấy phép thanh toán | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Hoa KỳGiấy phép dịch vụ tài chính phổ thông Chưa được cấp phép | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  FVP Trade

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  FVP Trade
  Điểm
  1.03
  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro cao
  FVP Holdings

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  FVP Holdings
  Điểm
  1.02
  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro cao
  FVP Trade

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  FVP Trade
  4
  Điểm
  1.02
  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao
  OCEIX

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  OCEIX
  5
  Điểm
  1.32
  2-5 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Hoa KỳGiấy phép dịch vụ tài chính phổ thông Chưa được cấp phép | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  BreeTrade

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  BreeTrade
  6
  Điểm
  1.07
  Trong vòng 1 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Chỉ hoạt động tại thị trường Trung Quốc | Hoa KỳGiấy phép dịch vụ tài chính phổ thông Chưa được cấp phép | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  Zeno Markets

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  Zeno Markets
  7
  Điểm
  1.11
  Trong vòng 1 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao
  OctaFX

  Tập trung khiếu nại

  OctaFX
  8
  Điểm
  2.26
  5-10 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế | Nguy cơ rủi ro cao
  Alfa Success Corp

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  Alfa Success Corp
  9
  Điểm
  1.29
  2-5 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Hoa KỳGiấy phép dịch vụ tài chính phổ thông Chưa được cấp phép | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
  SEA Investing

  Tạm thời không có giám sát quản lý

  SEA Investing
  10
  Điểm
  1.29
  2-5 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao
  KVB PRIME

  Tập trung khiếu nại

  KVB PRIME
  11
  Điểm
  2.04
  5-10 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao
  Số vụ giải quyết trong 1 tháng qua(VND) ₫965,203,027,170
  Số người đã được giải quyết 12,756
  Khác
  Sàn cố tình cho cháy, bắt cân lệnh không cho cắt.
  mình là nđt mới, chưa biết gì về thị trường ck, nhưng qua sự đeo bám gọi điện của ib hàng mấy tháng trời, qua tư vấn thấy hợp lý, m đồng ý mở tk 500$ để kiếm thêm thu nhập, khi mở tk, hỗ trợ 1:1 kêu mình vào vốn để mua cổ phiếu, m nghe vào 10K,nhưng khi vào cho đánh hầm bà làng từ cổ phiếu tới vàng, bạc, tiền, toàn lot to và không bao giờ hướng dẫn cắt lỗ, khi có biến động mạnh gọi ko thấy đâu, khi âm quá rồi chỉ cân lệnh, có lệnh treo đến cả tháng không hồi, có hơn 1 tháng phí qua đêm lên tới gần 3k đô, khi có sự cố thì gọi không thấy đâu, tới khi tk âm gần sát số dư thì kêu vào thêm vốn để gỡ, tâm lý mất tiền quá nhanh nên sót vay mượn vào tiếp thì dc 3 hôm lại gần cháy. lần nào sát vốn ko giao dịch đc nữa thì lại có người xưng là quản lý cao cấp gọi để giục vào vốn và bảo đảm cứu tk khi vào vốn tiếp. trong khi vào 3 lần đều cháy. lần thứ 3 là lần cuối cùng thì vì ko có khả năng vào nữa mình quyết định cắt âm 1 đầu cân lệnh của 1 mã và theo đúng xu hướng dự định, vốn đang giảm âm thì ngay lập quản lý gọi bắt cân lại lệnh giữ nguyên âm. không cho cắt và chờ vào vốn tiếp mới cho xử lý. lúc đó mình hoàn toàn phụ thuộc và không hiểu biết nhưng khi biết thì đã quá muộn. mình đặt lòng tin không đúng chỗ mong các nhà đầu tư thông thái tẩy chay và tránh xa sàn này ra!
  FX3343208952
  2022/8/14 2:29:17 Việt nam
  Không thể rút tiền
  tôi không rút được tiền 10,000$
  tôi không rút được tiền và rất nhiều nhà đầu tư cũng như tôi
  HOANGTRIEUDO
  2022/8/3 15:59:06 Việt nam
  Đã xử lý
  hiện giờ fvp đang trong quá trình thực hiện rút tiền
  đang trong quá trình thực hiện các bước để thực hiện kế hoạch rút tiền của nhà đầu tư
  FX2601324350
  2022/7/29 11:20:52 Việt nam
  Không thể rút tiền
  không thể rút tiền
  Giao dịch có lãi, nhưng không thể rút tiền. Sàn liên hệ nạp 10% để mở khoá tài khoản. Đây là trò lừa đảo.
  buu
  2022/7/27 18:47:51 Việt nam
  Tâm lý thị trường Xem thêm
  Lệnh mua Lệnh bán
  EUR / USD
  66.33%
  33.67%
  GBP / USD
  69.21%
  30.79%
  AUD / USD
  19.57%
  80.43%
  NZD / USD
  22.76%
  77.24%
  USD / JPY
  37.37%
  62.63%
  USD / CAD
  66.45%
  33.55%
  USD / CHF
  70.44%
  29.56%
  XAU / USD
  30.60%
  69.40%
  XTI / USD
  59.09%
  40.91%
  EUR / CHF
  84.56%
  15.44%
  Tỷ lệ mua bán Xem thêm
  Lệnh mua Lệnh bán
  EUR / USD
  64.04%
  35.96%
  GBP / USD
  64.37%
  35.63%
  AUD / USD
  29.61%
  70.39%
  NZD / USD
  14.52%
  85.48%
  USD / JPY
  37.00%
  63.00%
  USD / CAD
  73.03%
  26.97%
  USD / CHF
  69.14%
  30.86%
  XAU / USD
  34.99%
  65.01%
  XTI / USD
  59.73%
  40.27%
  EUR / CHF
  97.96%
  2.04%
  Phân bố lệnh Xem thêm
  EUR / USD
  USD / CHF
  XAU / USD
  EUR / USD
  GBP / USD
  AUD / USD
  NZD / USD
  USD / JPY
  USD / CAD
  Lợi nhuận Thua lỗ
  VPS Serves
  Các quỹ thực hiện được quản lý
  $ 141,152M
  Số lượng giao dịch hôm nay
  462,462
  Số lượng vị trí thanh lý hôm nay
  3
  VPS được mở trước người dùng TCN292 08-14 09:08
  VPS được mở trước người dùng Logesh 08-14 11:08
  VPS được mở trước người dùng 08-14 10:08
  VPS được mở trước người dùng 08-14 12:08
  VPS được mở trước người dùng 08-14 12:08
  VPS được mở trước người dùng 08-14 10:08
  VPS được mở trước người dùng FX4745000992 08-14 09:08
  VPS được mở trước người dùng safaapple 08-14 11:08
  VPS được mở trước người dùng FX3620647332 08-14 11:08
  VPS được mở trước người dùng 赢在交易 08-14 11:08
  VPS được mở trước người dùng FX9225951762 08-14 10:08
  VPS được mở trước người dùng 阿卜力克木·阿卜杜麦合吉 08-14 12:08
  VPS được mở trước người dùng clover 08-14 10:08
  VPS được mở trước người dùng FX3626979059 08-14 11:08
  VPS được mở trước người dùng FX3313997699 08-14 12:08
  VPS được mở trước người dùng FX2557828268 08-14 09:08
  VPS được mở trước người dùng FX4203600798 08-14 09:08
  VPS được mở trước người dùng FX4125893220 08-14 09:08
  VPS được mở trước người dùng FX6063706732 08-14 11:08
  VPS được mở trước người dùng 龍PAPA 08-14 10:08
  EA
  Trend type
  Grid type
  Comprehensive type
  Martin
  Shock
  Tools
  Xem thêm
  Trend type
  Chaos
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +606.06
  Define the volatility of the market. When the price closes up, breaking through the upper track of the volatile market, or falling below the lower track of the volatile market, it is a better key trading point. At this time, trend symbol can make a better profit loss ratio.
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  Aberration
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +139.94
  This is a classic CTA strategy, similar to the band line strategy, which makes a trend market and breaks through the shock range to buy. If the market continues to go, it will hold it until it goes long, falls below the midline of the band line, or closes short and rises above the middle rail of the band line.
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  R-Breaker
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +193.60
  R-breaker is a classic intra day CTA strategy. Through the summary of yesterday's market, we can get a breakthrough range and shock range value. For more details, we can search the Internet by ourselves. This strategy can make a breakthrough or reverse the market, and adapt to the market by changing the signal continuously
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  Metaverse
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +198.37
  Do the general trend market. The general trend market is not achieved overnight on the way to rise, but take three steps upward and two steps back. When the correction is made, we will make a correction. When the market is sustainable, the order we make during the correction will have a large profit
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  GoldRight
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +121.02
  This strategy is mainly based on the trend strategy designed by Ethereum of digital currency. The main indicators used are MACD and move stop loss
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Trend type
  TurtleTrading
  Thu nhập được kiểm chứng trong năm qua +68.49
  The trend breakthrough uses the K-line of the number of period to open the position. After opening the position, set an initial stop loss and use the continuous moving stop loss to close the position. This strategy makes an objective profit in the general trend market, such as the Dow Jones index
  45000.00 VND/tháng
  Purchase
  Tin nhanh Xem thêm
   • 2022-08-12 00:30:00
    Hia mới bán nhà mẹ
    Giá trị kỳ trước 1.9%
    Giá trị dự toán 0.8%
    Giá trị công bố -13.1%
   • 2022-08-12 03:35:00
    Đấu giá hóa đơn 3 tháng
    Giá trị kỳ trước -0.1299%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố -0.1126%
   • 2022-08-12 05:30:00
    Tỷ lệ thất nghiệp
    Giá trị kỳ trước 7.3%
    Giá trị dự toán 7.3%
    Giá trị công bố 7.4%
   • 2022-08-12 06:00:00
    Đơn đặt hàng xây dựng Yoy
    Giá trị kỳ trước 13.9%
    Giá trị dự toán -88%
    Giá trị công bố -12.1%
   • 2022-08-12 06:00:00
    GDP 3 tháng AVG
    Giá trị kỳ trước 0.3%
    Giá trị dự toán -0.2%
    Giá trị công bố -0.1%
   • 2022-08-12 06:00:00
    GDP mẹ
    Giá trị kỳ trước 0.4%
    Giá trị dự toán -1.3%
    Giá trị công bố -0.6%
   • 2022-08-12 06:00:00
    Đầu ra xây dựng yoy
    Giá trị kỳ trước 4.9%
    Giá trị dự toán 2.7%
    Giá trị công bố 4.1%
   • 2022-08-12 06:00:00
    Sản xuất công nghiệp mẹ
    Giá trị kỳ trước 1.3%
    Giá trị dự toán -1%
    Giá trị công bố -0.9%
   • 2022-08-12 06:00:00
    Sản xuất công nghiệp Yoy
    Giá trị kỳ trước 1.4%
    Giá trị dự toán 1.7%
    Giá trị công bố 2.4%
   • 2022-08-12 06:00:00
    Sản xuất sản xuất Yoy
    Giá trị kỳ trước 2.6%
    Giá trị dự toán 1.5%
    Giá trị công bố 1.3%
   • 2022-08-12 06:00:00
    Sản xuất sản xuất mẹ
    Giá trị kỳ trước 1.7%
    Giá trị dự toán -1.1%
    Giá trị công bố -1.6%
   • 2022-08-12 06:00:00
    Cán cân thương mại
    Giá trị kỳ trước £-9.119B
    Giá trị dự toán £ -9.6B
    Giá trị công bố £-11.387B
   • 2022-08-12 06:00:00
    Đầu tư kinh doanh Qoq Prel
    Giá trị kỳ trước -0.6%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố 3.8%
   • 2022-08-12 06:00:00
    Đầu tư kinh doanh Yoy Prel
    Giá trị kỳ trước 8.3%
    Giá trị dự toán --
    Giá trị công bố 5%
   • 2022-08-12 06:00:00
    Tốc độ tăng trưởng GDP yoy prel
    Giá trị kỳ trước 8.7%
    Giá trị dự toán 2.8%
    Giá trị công bố 2.9%
   • 2022-08-12 06:00:00
    Tốc độ tăng trưởng GDP Qoq Prel
    Giá trị kỳ trước 0.8%
    Giá trị dự toán -0.2%
    Giá trị công bố -0.1%
   • 2022-08-12 06:00:00
    GDP YOY
    Giá trị kỳ trước 3.3%
    Giá trị dự toán 1.3%
    Giá trị công bố 1.9%
   • 2022-08-12 06:00:00
    Số dư thương mại hàng hóa
    Giá trị kỳ trước £-20.666B
    Giá trị dự toán £-21.1B
    Giá trị công bố £-22.847B
   • 2022-08-12 06:00:00
    Số dư thương mại hàng hóa không phải EU
    Giá trị kỳ trước £-9.603B
    Giá trị dự toán £-9.9B
    Giá trị công bố £-12.29B
   • 2022-08-12 06:45:00
    Tỷ lệ lạm phát hài hòa cuối cùng của mẹ
    Giá trị kỳ trước 0.9%
    Giá trị dự toán 0.3%
    Giá trị công bố 0.3%
   Khảo sát thực tế Xem thêm
   ALPHA TRADEX
   Thông tin chi tiết
   Thăm ALPHA TRADEX ở nước Úc
   Các nhà điều tra, dựa trên kết quả của chuyến đi thực địa, đã xác nhận tính xác thực của ALPHA TRADEX Địa chỉ trong thông tin quy định. Nhà môi giới giữ giấy phép hiệu quả và thường xuyên, giấy phép ngoại hối bán lẻ (số quy định: M19161206) do Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada cấp cũng như giấy phép đại diện dịch vụ tài chính Úc của Úc Sec
   Good
   Nước Úc 2019-11-07
   Windsor Brokers
   Thông tin chi tiết
   Một chuyến thăm trang web tới windsorbrokers Ở cyprus
   Đoàn kiểm tra đã xác nhận tính xác thực của windsorbrokers ở Síp sau chuyến thăm trang web.
   Great
   Síp 2019-09-24
   IQ Option
   Thông tin chi tiết
   Một chuyến thăm đến IQ Option ở Síp - Địa chỉ quy định được xác nhận là đúng
   Theo điều tra tại chỗ của các nhân viên, địa chỉ của IQ Option phù hợp với điều đó từ thông tin quy định. Nó được báo cáo rằng IQ Option có quy mô nhất định và có đầy đủ giấy phép do CySEC cấp.
   Great
   Síp 2019-07-08
   FBS
   Thông tin chi tiết
   Một chuyến thăm đến FBS ở Cyprus - Văn phòng được tìm thấy
   Thông qua cuộc điều tra tại chỗ này của nhóm khảo sát, chúng tôi có thể kết luận rằng FBS Markets Inc. TỒN TẠI. Tuy nhiên, quy mô không lớn lắm nên thế mạnh chung là trung cấp trở lên trong ngành ngoại hối.
   Good
   Síp 2019-05-23
   Total Margin
   BXH giao dịch active
   New User
   Stop Out Rate
   Profitable Order
   Brokers' Profitability
   Total Transaction
   Spread Cost
   Phí giao dịch qua đêm
   Total Margin Xem thêm
   Brokerage Total Asset(%) Ranking
   Exness 34.36 --
   XM 10.04 --
   FXTM 5.47 --
   4 GMI 3.88 --
   5 FBS 2.59 --
   BXH giao dịch active Xem thêm
   Brokerage Độ tích cực(%) Ranking
   Exness 23.88 --
   XM 16.66 --
   FXTM 9.03 --
   4 IC Markets 5.19 1
   5 TMGM 3.81 1
   New User Ranking Xem thêm
   Brokerage Giá trị tăng trưởng(%) Ranking
   Exness 26.71 --
   XM 15.18 --
   FXTM 5.53 1
   4 TMGM 4.68 1
   5 IC Markets 4.40 1
   Tra cứu mọi lúc mọi nơi chỉ với 1 cú chạm Tải xuống để xem thông tin hoàn chỉnh APP
   Các rủi ro tiềm ẩnXem thêm các thông tin giám sát quản lýHưởng nhiều quyền lợi vượt trội hơn

   Tải xuống để xem thông tin hoàn chỉnh Miễn phí

   Tra cứu mọi lúc mọi nơi chỉ với 1 cú chạm

   Dữ liệu được cung cấp bởi Trung tâm dữ liệu WikiFX
   Rank by user activity which is calculated by the number of customers with trading operations of the broker within the stat period
   Cảnh báo rủi ro

   Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

   Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục 'Tố cáo' của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

   Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

   Lưu ý: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ mang mục đích tham khảo, không phải lời khuyên hay tư vấn giao dịch đầu tư. WikiFX không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của người dùng.

   Hỗ trợ quý khách nhận được số liệu toàn diện hơn

   Vui lòng tải ứng dụng WikiFX
   • Hưởng nhiều quyền lợi vượt trội hơn
   • Xem thêm các thông tin giám sát quản lý
   • Các rủi ro tiềm ẩn